Personalităţi locale din Cerna dobrogeană

              PANAIT CERNA (1881 - 1913)Pseudonimul lui Panait Stanciof . Poet, traducător, doctor în filosofie.
          S-a născut în Cerna la 26 august /25 septembrie1881 ca fiu al Mariei şi al învăţătorului Panait Stanciof. Urmează şcoala primară în satul natal şi apoi  Liceul Nicolae Bălcescu din Brăila.Studiază filosofia la Bucureşti şi doctoratul , cu tema Lirica de idei, îl susţine în Germania obţinându-l cu menţiunea Magna cum laude. 
          Debutul în poezie îl face în revista Povestea vorbei la 17 ianuarie 1897 cu poezia Sonet. Colaborează la revistele: Foaie interesantă, Floare albastră, România ilustrată, Semănătorul, Convorbiri critice, Românul, Ovidiu, etc.În 1910 îi apare primul şi singurul volum Poezii , volum premiat în anul 1912 de către Academia Română. A mai scris două studii Eminescu. Faust. apărute editorial abia în anul 2001 sub îngrijirea lui Dumitru Cerna. A tradus din Lenau, Byron, Goethe, Bauderaire, Victor Hugo. Împreună cu alţi scriitori fondează în anul 1909 Societatea Scriitorilor Români. 
        Se stinge din viaţă la 26 martie/8 aprilie 1913. Memoria lui Panait Cerna este cinstită prin organizarea în satul natal a unei case memoriale,prin editarea poeziilor sale (18 ediţii) ,  prin organizarea în 1974 a unui festival de poezie la Tulcea  care-i poartă numele. De asemenea poartă numele poetului Biblioteca Judeţeană Tulcea , un liceu din Brăila, un cenaclu literar infiinţat in anul 1950,școala din satul natal Din anul 2001 profesorul şi scriitorul tulcean Mihai Marinache publică o revistă cu numele poetului .În 2009 scriitorul Dumitru Cerna îşi publică lucrarea de doctorat cu tema Panait Cerna- biografia unui destin poetic, sub titlul Panait Cerna, scepticul luminos.

Omagierea poetului  Panait Cerna la 120 de ani de la nastere.  

Poetul Dumitru Cerna de vorbă cu micii artisti în curtea Casei memoriale (9 septembrie 2011)

              AURELIAN VLĂDESCU (1903-1944) Botanist.
            S-a născut la 3 martie 1903 în  comuna Cerna , judeţul Tulcea, fiu al învăţătorului Dobre Şt. Vlădescu.
         Absolvent al Facultăţii de Ştiinţele Naturale la Universitatea Bucureşti. Întreaga activitate ştiinţifică a desfăşurat-o la Institutul Botanic din Bucureşti, fiind preparator, asistent, şef de lucrări. În paralel a ţinut cursuri de botanică la Facultatea de Ştiinţele Naturale şi la Facultatea de Agronomie din Bucureşti.Se specializează în Franţa la Sorbona în embriologie, organogenie şi emeriologie. Aici va susţine şi teza de doctorat. Pentru lucrări originale obţine în 1932 la Facultatea de Ştiinţe din Lyon premiul Gondoger
             Va relava în lucrările sale , pentru prima dată în ştiinţă, fenomenul de paliploidie în genul Selene. A publicat în reviste de specialitate in ţară şi în străinătate. Este răpus de o schijă în bombardamentul din 4 aprilie 1944.

PALAN ŞTEFAN (n.1928)
Doctor în agronomie.
        Este nepotul lui Ştefan Pampor, învăţător în Grecia şi îndrumător al românilor din Meglenia.
        Este absolvent al Facultăţii de agronomie din Bucureşti . Obţine doctoratul în agronomie cu lucrarea Cultura florii-soarelui.A lucrat multă vreme la Direcţia Agricolă Constanţa.

IOAN SIMITI (1928 - 1997) Profesor universitar, doctor docent în ştiinţe farmaceutice, doctor, membru titular al Academiei de Ştiinţe, membru al mai multor foruri internaţionale.
       S-a născut la 1 octombrie 1928 in Cadrilaterul românesc. Meglenoromân după ambii părinţi Ioan Simiti a purtat cu mândrie această emblemă identitară întreaga lui viaţă. Se inscrie  în 1939 la liceul din Silistra. Din 1940 alege să trăiască împreună cu familia în România. Continua studiile liceale la Călăraşi şi Brăila şi apoi absolvă Facultatea de Farmacie din cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie din Cluj.
             În anul 1960 obţine titlul de doctor în ştiinţe farmaceutice cu teza Contribuţiuni la prepararea şi reacţiile unor acizi tiofenolici şi a derivanţilor lor. Este pe rând şeful catedrei de chimie organică, decan al Facultăţii de Farmacie, prorector didactic al Institutului de Medicină şi Farmacie. A fost membru al mai multor foruri academice din ţară şi din străinătate. A publicat peste 130 de de studii şi articole in ţară şi în străinătate.
         A semnat împreună cu alţi oameni de ştiinţă câteva invenţii şi inovaţii : Prepararea sub formă de pulberea mediului Wilson-Blaire, Derivaţi de feniltiazoli şi procedeu de obţinere a acestora.
La propunerea American Biographical Institute a fost introdus în cea de-a 6-a ediţie a volumului Five Hundred Leaders of Influence .De asemenea a fost nominalizat pentru Man of the Year .A participat la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale de chimie şi farmacie. A primit numeroase premii şi distincţii şi este menţionat în multe enciclopedii şi dicţionare .
        În 2001 primeşte titlul de Cetăţean de onoare post -mortem al localităţii Cerna . Cu acest prilej, autorităţile locale au dezvelit pe peretele casei părinteşti, o placă comemorativă.
Primarul comunei, Tanur Hristu împreună cu tatăl profesorului Ioan Simiti, (2001)
LOLA IOAN  (1928-1992)  Economist, consilier de stat, lector la Academia de studii economice, diplomat în economie.
        S-a născut la Liumniţa, Macedonia.In 1940 la venirea în ţară avea 12 ani. După terminarea gimnaziului, se va înscrie la Liceul comercial din Buzău. Va absolvi apoi Facultatea de Planificare, secţia Economie, în cadrul Universităţii Bucureşti. În 1953 este declarat diplomat în economie. A făcut parte din delegaţia României care a participat la o expediţie la Polul Nord. A fost în epocă sef de grupă adj. la Direcţia Energiei din Comitetul de Stat al Planificării. 
       A fost membru al Societăţii Macedo - Române din anul 1946 şi a participat alături de reprezentanţi de seamă ai românismului sud-dunărean la festivităţile prilejuite de împlinirea a 111 ani de la înfiintarea acestei societăţi culturale.

 FLORICA  VELEŞCU (n.1950)      Publicistă, profesoară de fizică, grad I 
    Florica Ducica Veleşcu, s-a născut în Cerna, în anul 1950. Clasele primare şi gimnaziale le absolvă în satul natal, după care se înscrie la Liceul teoretic din Călăraşi, unde absolvă secţia reală. În anul 1974, absolvă Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii Bucureşti. A făcut apostolat la Colegiul Tehnic Petru Poni din Oneşti. A mai predat în paralel şi la Seminarul Teologic Romano-Catolic Oneşti (1994-2001) şi la Liceul Teologic Fericitul Ieremia, Oneşti (2001- prezent).
        Este coordonatoarea Clubului Mica familie, colaboratoare a Fundaţiei Împreună pe calea vieţii şi a Fundaţiei Naţionale George Călinescu a Asociaţiei Scut verde.
     Este voluntar activ al Centrului de zi Binecuvântaţi copiii . A participat la simpozioane de comunicări metodico-ştiinţifice la nivel local, judeţean şi naţional; a organizat sesiuni de comunicări metodico-ştiinţifice; a participat la programe şi proiecte europene.  
        A publicat articole de specialitate  în: „Revista de fizică şi chimie” ,„Buletinul de fizică şi chimie ,  „Evrica”:
     Este autoarea volumulelor: Marile mistere ale sufletului ( 2006, Editura Phobos din Bucureşti ), Amintiri din singurătate (Bucureşti Editura Solaris, 2010), Monografia unei şcoli a iubirii şi a credinţei:Liceul Teologic ,,Fericitul Ieremia,, (Iaşi Editura Sapientia, 2011), precum şi coordonatoarea volumului Întrebări şi răspunsuri pentru profesorul diriginte ( Bucureşti, Editura Solaris Print, 2009).


CRISTIAN-DAN CACEREA (n. 1952)  Inginer, Cercetător ştiinţific principal Gr. I, inventator.
   S-a născut în localitatea Cerna, judeţul Tulcea. Unic fiu al lui Dumitru şi al Sofiei. N-a avut timp să cunoască dragostea paternă, pentru că tatăl său s-a stins de tânăr, măcinat fiind de o boală necruţătoare. Crescut cu dragoste şi blândeţe de către mama, s-a remarcat în clasele gimnaziale ca un elev eminent, uimindu-i pe toţi din jurul său prin interesul pentru învăţătură, dragostea pentru cărţi, pasiunea pentru lectură, agerimea minţii.
A absolvit cursurile liceale la Măcin, înscriindu-se apoi la Academia Tehnică Militară, pe care a absolvit-o în anul 1976. Apoi face mai multe cursuri postuniversitare de specializare, între care Curs postacademic pentru ingineri Dirijare rachete.
      A desfăşurat o bogată activitate militară: instructor (1976-1979), şef-secţie cercetare, 1979-1991 şi 1997-2000 director la CCPRB Bucureşti1991-1997. Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Armament, Blindate, Geniu şi Topogeodezie(. C,C,P,R.B.)
      A publicat peste 35 de articole şi lucrări de specialitate. A participat la Programul de rachete – realizare module de dirijare în perioada 1979-2000. Este autorul a 16 inovaţii, constând în lucrări de autoutilare. A participat la simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de I.C.I.T.A, I.O.R. Bucureşti, I.C.S.I.T.A, I.C.P.A, IC.D.A., C.C.P.R. Bucureşti; Universitatea Timişoara: ACTTM şi ATM; Societatea Optoelectrică Piteşti. Este autorul a 43 de lucrări ştiinţifice. De asemenea, a făcut parte din diverse colective de cercetare pentru realizarea a 32 de lucrări ştiinţifice.


DUMITRU CERNA (n. 1955)   Pseudonimul lui Dumitru Bobină
Poet, publicist, licenţiat în ştiinţe juridice, masterat în ştiinţe administrative, doctor  în filologie.  
S-a născut în Cerna, judeţul Tulcea, la 11 mai (13 mai în actele oficiale), 1955 fiind meglenoromân după mamă – Stoiana – născută Dinoglu Cioia.
Tatăl, Bobină Ilie, născut în Aninoasa de Gorj -    acolo unde un frate al său, Bobină Ion înfiinţase editura Ram –  a murit când poetul avea 4 ani. Fusese agent de tutun în Cadrilater. Venit în Cerna a lucrat mulţi ani în construcţii apoi după înfiinţarea C.A.P.-ului, a fost constructor, brigader de câmp şi delegat pentru aprovizionarea cu materiale. Dumitru este ultimul dintre cei 9 fraţi. Poetul i-a cunoscut doar pe cinci dintre ei: Traianca, Dumitra, Antoneta, Neculai, Mariuţa.
      A absolvit clasele primare şi gimnaziale în satul natal, avându-l coleg de clasă pe Ion Staicu, un alt poet al Cernei dobrogene. După absolvirea gimnaziului a devenit elev al Liceului Pedagogic Tulcea în urma unui examen. A fost elev al acestui liceu doi ani, după care şi-a coninuat studiile liceale la Cluj-Napoca. I-a fost greu să răzbată prin hăţişurile întortochiate ale marelui oraş, dar la câte o răscruce apăreau în cale-i oameni buni, trimişi de Dumnezeu sau călăuziţi de gândul mamei îndepărtate, oameni care l-au ajutat. Cutreiera anticariatele, dând ultimii bani pe cărţi vechi, preţioase, unele cu autograful autorului.
         Şi-a desăvârşit studiile absolvind Facultatea de Drept. Lucrează de mulţi ani în Primăria municipiului  Cluj-Napoca, fiind, după cum singur se defineşte poetul-funcţionar.
        Poetul Dumitru Cerna a debutat în revista „Tribuna” în anul 1987: În 1974, l-a cunoscut pe Viorel Cacoveanu, care l-a debutat cu articole în „Făclia” şi i-a propus pseudonimul literar Dumitru Cerna.  . A publicat poezie, proză scurtă, articole, recenzii, interviuri, studii, cronică literară, însemnări, memorialistică, eseuri, răspunsuri la anchete, versuri pentru copii etc., în revistele: „Tribuna”, „Steaua”, „Vatra Românească”, „Noesis”, „Caietele Blaga”, „Cetatea culturală”, „Agora”, „Apostrof”, „Filarmonia”, „Oraşul” din Cluj-Napoca, „Aurora”, „Unu”, şi „Al cincilea anotimp” din Oradea, „Steaua Dobrogei”,,Buletinul cultural Panait Cerna şi Caietele literare Valentin Şerbu,, din Tulcea, „Grai” din Bistriţa (redactor-şef fondator, 2001-2004), „Dacoromania” din Alba-iulia, „TurdArt” din Turda, „Foaia Transilvană”,( publicist comentator fondator, 2006-2008), „Poezia” din Iaşi, „Oglinda literară” din Focşani, precum şi în periodice şi ziarele clujene : „Mesagerul transilvan”, „Adevărul de Cluj”etc.
        Debutează editorial, după 1989.
        Autor al volumelor: Cireşe amare versuri,1993); Poeme translucide versuri ,1996; Sceptic de rezervă un Creion de Petru Poantă, versuri,1997;Pasărea Ibis şi Agresorul,cu un cuvânt înainte de Irina Petraş,  versuri, 1998 ; Poeme dobrogene,ediţie bilingvă româno-franceză,  1999, 2000 şi 2006; Trist. poeme bonsai versuri, 2000; Între două pustiuri antologie de versuri ,2001; Dumicatul de pelin2003 , ediţie bilingvă română-franceză, cu o prefaţă de Petru Poantă şi cu o postfaţă de pr. Ioan Chirilă, 2003; Magdala versuri, 2005; Fiul. Poeme lutnice ,2006; Poeţii ,(eseuri ),2008 ;Panait Cerna. Scepticul luminos (istorie, teorie şi critică )2009-2010;Poeţii II, 2010
       În 2008 îşi susţine teza de doctorat cu tema Panait Cerna. Biografia unui destin poetic, îndrumător fiindu-i  profesor univ. dr. Constantin Cubleşan, un mare scriitor clujean.Lucrarea de doctorat apreciată cu distincţia ,,cum laude,, a fost considerată o mare reuşită de către personalităţi ale viaţii academice, culturale şi ştiinţifice din ţară şi din străinătate:
          Strădania d-lui Dumitru Cerna ni-l restituie pe adevăratul poet şi filosof Panait Cerna, omul cu un destin tulburător şi artistul mângâiat fie şi pentru o clipă din scara eternităţii, de aripa geniului...  Lucrarea de doctorat a lui Dumitru Cerna constituie indiscutabil cea mai valoroasă cercetare de până acum, dedicată poetului Panait Cerna. (prof. Mihai Marinache, scriitor şi publicist  tulcean)

          Este colaborator la periodice, unele în limbi de circulaţie europeană şi internaţională, precum şi la  emisiuni radio şi TV.
         Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1997, al Academiei de Ştiinţe, Literatură si Arte din Oradea, membru fondator al Asociaţiei Române de Dialectologie din Cluj-Napoca, 1997 şi al Fundaţiei „Mihai Eminescu”, Cluj ,1999.
          A iniţiat seria „Caietul cu poeţi” în cadrul căreia, au apărut volumele 31 poeţi post-decembrişti, 1996, Antologia poeţilor clujeni contemporani, 1997, Petru Poantă, Dicţionar de poeţi. Clujul contemporan,1998, ediţia a II-a 1999
Prezent în  multe volume, antologii , dictionare
        Activitatea editorială (îngrijire de ediţii, prefeţe etc.):lector, redactor, editor, îngrijeşte cu studii, adnotări, glosar, mai multe volume printre care Crişan Mircioiu – 85 de ani, Dicţionar de poeţi, Poezie adevărată. Memorii de război 1916-1917, Treizecişitrei, autor Ioan Cioba, Negură şi soare. Jurnale de front 1916-1944, Meglenoromânii din Cerna (ieri şi azi) şi  Cerna, pagini de monografie locală autoare Dumitra Petrică, Eminescu & Faust cele două studii ale lui Panait Cerna pe care le publică pentru prima dată în volum.
         A fost redactor-şef fondator al săptămânalului „Curierul Primăriei Cluj-Napoca”, redactor-şef adjunct al revistei „Noesis”.
         A realizat interviuri cu scriitori şi alte personalităţi marcante ale culturii româneşti: Victor Felea, Dan Zamfirescu, Grigore Leşe, Constantin Cubleşan etc. A fost membru în juriu la:Festivalul Naţional de Poezie Orfeu; Festivalul Naţional Eterna epigramă; Concursul de Poezie Mult iscusita vremii slovă din cadrul Festivalului Naţional Octavian Goga; Concursul de muzică populară Floarea din Grădină.
        În 1996 şi 1997, a fost director de programe al Festivalului Internaţional Studenţesc de Folclor Mărţişor. A fost organizatorul şi directorul Festivalului Naţional de Poezie ORFEU, ediţiile 1996, 1997, 1998.
       A obţinut de-a lungul anilor mai multe premii literare şi distincţii printre care: Premiul III la Concursul Naţional de creaţie literară pentru elevi Tinere condeie, 1974 ;Premiul Primăriei municipiului Cluj-Napoca la Salonul Naţional de Carte şi Publicaţie Culturală, 1993; Premiul I pentru poezie la Concursul Naţional de Creaţie Literară Octavian Goga, 1995; Premiul Bibliotecii Judeţene Octavian Goga Cluj, 1996 la Salonul Naţional de Carte şi publicaţie Culturală ;Premiul Special al Juriului Asociaţiei Sindicale a Scriitorilor Cluj 1996; Premiul Asociaţiei Scriitorilor Cluj 1998; Premiul pentru Poezie la Salonul Internaţional de Carte ediţia a VIII-a; Diplomă de Onoare pentru deosebita activitate desfăşurată în cadrul publicaţiei „Curierul Primăriei”, 1997; Diplomă de Merit pentru activitatea desfăşurată în domeniul culturii, 1997; Premiul Filialei Cluj al Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2000; Premiul pentru Poezie la Festivalul Internaţional de Poezie Lucian Blaga, 2002; Distincţia MAN OF THE YEAR oferită în anul 2003 de către American Biographical Institute ; Diplomă de Onoare pentru Dialog Intercultural, oferită de către Consiliul Judeţean Tulcea în 2008; Premiul pentru Literatură pentru Copii, 2009 al Uniunii Scriitorilor.
      În anul 2007, un colaj din versurile sale sub denumirea Pasărea Ibis s-a bucurat de o montare dramatică a actorului şi regizorului Sorin Misirianţu, cuprinsă în stagiunea Teatrului Naţional din Cluj-Napoca. Piesa a câştigat marele premiu la Festivalul internaţional de teatru de la Lahore, Pakistan, în variantă engleză şi cu acompaniament tradiţional pakistanez.
Este Cetăţean de onoare al localităţii natal din anul 2001
Din anul 2005 Biblioteca comunală din Cerna îi poartă numele.

Inaugurarea noului nume al Bibliotecii comunale în 2005 prezența scriitorilor Ion Cristofor și Marcel Mureseanu
2001, la sediul Primăriei din Cerna unde primește titlul de ,,Cetătean de onoare,, al localității natale.


ION STAICU (1955-1999)     Poet descoperit târziu şi publicat postum.
     S-a născut la Cerna, judeţul Tulcea, din părinţii Nastasia şi Gheorghe, la data de 7 ianuarie 1955. . A urmat şcoala generală în satul natal. Îşi petrecea mult timp cu prietenii de joacă dar manifesta de mic interes pentru lectură şi pentru scris.  A început să scrie din clasele primare, notându-şi gândurile pe caiete, pe foi, la întâmplare. Între anii 1970-1974, frecventează cursurile Liceului Militar Dimitrie Cantemir din Breaza şi apoi Şcoala Superioară de ofiţeri din Sibiu.
       Activează ca ofiţer la Caransebeş şi în perioada 1981-1984, la Tulcea. Atât timp cât a locuit în Tulcea, a frecventat cenaclul literar Orfeu din micul oraş de la Dunăre şi-a făcut prieteni în lumea literară a oraşului de la porţile Deltei, dar nu a publicat nimic. I se spunea Generalul. Sub acest nume îl întâlnim ca personaj în romanul lui Adrian Buşilă Moarte contra cost. Din când în când venea în Cerna la casa părintească unde îl aştepta mama sa.    Într-una din vizitale făcute în satul natal îl cunoaşte pe poetul Traian T. Coşovei, ce fusese repartizat ca tânăr profesor la Şcoala din satul Traian.
        Pe 23 aprilie 1999, moare în somn la Bucureşti, în casa vechiului său prieten, scriitorul Miron Manega. A fost înmormântat la Timişoara în cimitirul pe care-l administrase altădată.
       Ilustrul  profesor și publicist  tulcean Mihai Marinache a reuşit să-i publice două volume de versuri: ambele apărute în anul 2006, la editura Harvia din Tulcea Tronul şi parada şi Trecând prin veacul oarecare.
       Cu doi ani înaite de dispariţia sa, Miron Manega, unul dintre prieteni, i-a publicat în revista bucureşteană „Revanşa” (nr. 1/1997) 14 poeme. 
        A dorit foarte mult să-şi vadă poeziile tipărite în volum dar n-a fost să fie. Nu ştia că visul lui literar i-l vor împlini prietenii din Tulcea, cei care l-au preţuit, l-au făcut personaj, de roman, i-au păstrat manuscrisele încredinţate şi au reuşit să le publice.
Volume tipărite post-mortem:
1. Tronul şi parada, Editura Harvia, 2006, Tulcea, 154 pag. (Caietul-manuscris îi fusese încredinţat spre păstrare poetului şi prietenului său Gh. Bogorodea)
2. Trecând prin veacul oarecare, Editura Harvia, 2006, Tulcea,
3. Timpul căderii , Tulcea, 2010
     Revista „Steaua Dobrogei” şi suplimentele ei literare îi găzduiesc versurile în fiecare număr. 
   În 2010 Consiliul local Cerna a pus o placă comemorativă pe peretele casei părinteşti din localitataea natală.
               Versurile lui, asemenea unor inefabile astre, ne privesc, ne urmăresc din misterioase galaxii, împăcate cu propriul destin, destin pe care Poetul nord-dobrogean l-a transformat fără doar şi poate în POEZIE. (Constantin Bejenaru)

CONSTANTIN HOGEA (n. 1957)     Inginer, doctor în agronomie, primar al municipiului Tulcea
    S-a născut în localitatea Cerna în 6 septembrie 1957, ca fiu al lui Stavre şi al Mariei.Nu a avut fraţi.
      Absolvă clasele primare şi cele gimnaziale în satul natal. A fost elev al Liceului silvic Brăneşti, în perioada 1972-1976. Apoi a absolvit Facultatea de Agricultură din cadrul Institutului Agronomic Timişoara.
       A fost mulţi ani profesor şi director al Liceului Agricol din Tulcea care, sub conducerea sa, devine Colegiul Agricol Nicolae Corlăţeanu. În 1995, face studii de perfecţionare la Figeac, în Franţa.
       În 1996, este ales consilier municipal al oraşului Tulcea şi apoi viceprimar.
     În anul 1997, devine doctor în agronomie, cu lucrarea Aplicarea erbicidelor şi rebilonarea la cartoful cultivat în condiţiile Dobrogei de nord.
În acelaşi an, urmează un curs de perfecţionare în administraţia publică europeană, la Alborg – Danemarca.
În anul 1999, devine membru al Consiliului de Administraţie al Euroregiunii Dobrogea cu sediul la Dobrich – Bulgaria.
În prezent este primarul municipiului Tulcea ales la al doilea mandat (2004-2008, 2008-prezent).
A publicat în cotidiene şi reviste locale mai multe articole despre istoria şi obiceiurile meglenoromânilor.


      (Informaţiile au fost selectate din lucrarea     Cerna, pagini de monografie locală, autoare
Dumitra Petrică, lucrare apărută la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.)